Professional InterEducation Co., Ltd หรือ Pro InterEd

คือบริษัทที่ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างครบวงจร  ตั้งแต่บริการแนะแนวการศึกษา, บริการสมัครเรียน, บริการสมัครสอบ IELTS โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริติช เคาน์ซิล / British Council

ให้เป็นศูนย์รับสมัครสอบ IELTS, บริการด้านวีซ่า, บริการจัดหาที่พัก, บริการรับที่สนามบิน, จัดอบรมเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปเรียนต่อเมืองนอก, จัดสัมนาสำหรับบุคคลทั่วไป จัดซื้อตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน นักศึกษา, บริการบริหารงานโครงการด้านการศึกษาทั่วไป อาทิเช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป อาทิเช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป การเดินทางไปดูงานต่างประเทศเป็นกลุ่มคณะ การไปทัศนศึกษา หรือ โครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น

.....................................................................................

Pro InterEd ดำเนินงานโดยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาต่อต่าง
ประเทศมาเป็นเวลานานกว่า 16 ปี ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ในต่างประเทศ ทั้งจากประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนนาดา และจีน ให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการติดต่อและสมัครเรียนโดยตรงกับทางสถาบัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีประสบการณ์ด้านการเรียนต่อต่างประเทศ และได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเป็นเวลานาน พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องของการไปศึกษาต่อ หรือเรียนต่อต่างประเทศกับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศทุกๆท่าน โดยเฉพาะเรื่องของการเรียนต่ออเมริกา, เรียนต่อออสเตรเลีย และเรียนต่ออังกฤษ ซึ่งทั้ง 3 ประเทศนี้เป็นประเทศที่นักเรียน นักศึกษาไทยนิยมเลือกไปศึกษาต่อกันมากที่สุด แล้วยังมีเรียนต่อที่ประเทศจีน หลักสูตรเรียนแพทย์ที่จีน แนะแนวไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนอีกหลายหลักสูตร ด้วยปรัชญาความมุ่งมั่นที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และ ทันสมัยที่สุด จะสามารถช่วยให้นักเรียน นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนถึงการเลือกหลักสูตรการเรียนที่ตรงกับความต้องการ และความเหมาะสม จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาสามารถวางแผนเกี่ยวกับเรื่องเวลาและงบประมาณได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อตามความมุ่งมาดปรารถนาของนักเรียน นักศึกษาได้ในที่สุด